http://www.feestgeweld.be

Hebt u al uw feest­for­mu­le bepaald maar bent u nog op zoek om een spring­kas­teel, BBQ, vuur­korf,… , te huren (of te kopen) om uw feest ver­der op te leu­ken, dan bent u bij Feest­ge­weld aan het juis­te adres. Feest­ge­weld staat in voor het leve­ren, plaat­sen en opha­len van hun mate­ri­a­len in West-Vlaanderen.

http://www.villavesalius.com

Kent u al uw gezel­schap (maxi­maal 40 per­so­nen) en ligt uw cate­raar al vast maar hebt u nog geen loca­tie gevon­den, zoek dan niet ver­der want Vil­la Ves­a­li­us komt gega­ran­deerd aan uw wen­sen tege­moet. Vil­la Ves­a­li­us (gele­gen te Aal­ter) is een sta­ti­ge dok­ters­wo­ning waar­bij de rui­me zol­der is omge­to­verd tot een fan­tas­ti­sche, moder­ne semi­­na­rie-, feest- of ver­ga­der­ruim­te. Geen zin om na het feest nog met de auto te rij­den? Geen pro­bleem, u kunt gerust over­nach­ten in 1 van de 2 splin­ter­nieu­we studio’s met alle nodi­ge voorzieningen.